Metode de încurajare a participării active a cetățenilor în procesul decizional

Metode de încurajare a participării active a cetățenilor în procesul decizional

   Descrierea problemei: Participarea în cadrul procesului decizional presupune implicarea în actul de guvernare (inclusiv alegeri şi acte decizionale locale şi naţionale), la activitățile societății civile și la responsabilitatea față de comunitate și față de alți cetățeni. Participarea cetăţenilor reprezintă astfel una dintre cele mai însemnate resurse, un instrument important în activităţile de dezvoltare socio-economică […]

Branșarea Republicii Moldova la sistemul energetic al României

Branșarea Republicii Moldova la sistemul energetic al României

Reunificarea politică a Republicii Moldova cu România este imposibil de realizat dacă Republica Moldova își păstrează dependența de resursele energetice importate din Rusia, precum gazul natural – de care este dependentă în proporție de 100%. În plus față de dependența de gazul rusesc, datorită activității păguboase pentru interesul național al guvernărilor din Republica Moldova, indiferent […]

O propunere de integrare a măsurilor de adaptare locală la schimbările climatice

O propunere de integrare a măsurilor de adaptare locală la schimbările climatice

Sursa foto: green-report.ro

Problema:

R.Moldova este o țară care va avea foarte mult de suferit de pe urma consecințelor schimbărilor climatice. Cel mai vulnerabil sector al economiei la schimbările climatice este agricultura. Creşterea temperaturii va duce şi la reducerea considerabilă a resurselor acvatice. Schimbările climatice vor influenţa şi sănătatea populaţiei Republicii Moldova, factori principali fiind înrăutăţirea calităţii şi disponibilității apei potabile, malnutriția, creşterea temperaturilor medii şi absolute vara, ş.a.

Transpunerea Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbări Climatice la nivel local ridică numeroase probleme din cauza lipsei mecanismelor clare de punere în practică a prevederilor acesteia, inclusiv lipsa planurilor de acțiune la nivel local. Cum prioritizăm și sincronizăm numeroasele acțiuni ce se impun în diferite sectoare (e.g. sănătatea populației, agricultură, protecșia mediului, dezvoltare economică locală,etc.)? Cum eficientizăm costurile? Cum evităm dublarea eforturilor și suprapunerea responsabilităților dintre diferite instituții și organizații? Acestea sunt doar câteva întrebări care însă necesită un răspuns clar și măsuri prompte. Read more about O propunere de integrare a măsurilor de adaptare locală la schimbările climatice