O propunere de integrare a măsurilor de adaptare locală la schimbările climatice

O propunere de integrare a măsurilor de adaptare locală la schimbările climatice

Sursa foto: green-report.ro

Problema:

R.Moldova este o țară care va avea foarte mult de suferit de pe urma consecințelor schimbărilor climatice. Cel mai vulnerabil sector al economiei la schimbările climatice este agricultura. Creşterea temperaturii va duce şi la reducerea considerabilă a resurselor acvatice. Schimbările climatice vor influenţa şi sănătatea populaţiei Republicii Moldova, factori principali fiind înrăutăţirea calităţii şi disponibilității apei potabile, malnutriția, creşterea temperaturilor medii şi absolute vara, ş.a.

Transpunerea Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbări Climatice la nivel local ridică numeroase probleme din cauza lipsei mecanismelor clare de punere în practică a prevederilor acesteia, inclusiv lipsa planurilor de acțiune la nivel local. Cum prioritizăm și sincronizăm numeroasele acțiuni ce se impun în diferite sectoare (e.g. sănătatea populației, agricultură, protecșia mediului, dezvoltare economică locală,etc.)? Cum eficientizăm costurile? Cum evităm dublarea eforturilor și suprapunerea responsabilităților dintre diferite instituții și organizații? Acestea sunt doar câteva întrebări care însă necesită un răspuns clar și măsuri prompte. Read more about O propunere de integrare a măsurilor de adaptare locală la schimbările climatice