Metode de încurajare a participării active a cetățenilor în procesul decizional

 

FOTO: http://www.ipcp.eu
FOTO: http://www.ipcp.eu
 Descrierea problemei:

Participarea în cadrul procesului decizional presupune implicarea în actul de guvernare (inclusiv alegeri şi acte decizionale locale şi naţionale), la activitățile societății civile și la responsabilitatea față de comunitate și față de alți cetățeni. Participarea cetăţenilor reprezintă astfel una dintre cele mai însemnate resurse, un instrument important în activităţile de dezvoltare socio-economică locală ale administraţiei publice, imprimând calitate şi legitimând procesul decizional prin suportul acordat, atât în conceperea, cât şi în implementarea programelor şi strategiilor de dezvoltare locală. În pofida importanţei semnificative a participării cetăţenilor, realităţile locale reflectă deficienţa unei atitudini proactive de implicare în procesele decizionale cauzată de lipsa de încredere în instituţiile publice de guvernare. Conform Barometrului de Opinie Publică din Aprilie 2015, după părerea majorității (81%), Republica Moldova nu este guvernată de voința poporului. Iar raportul privind participarea cetăţeanului din cadrul proiectului „Transparenţă şi responsabilitate prin intermediul activităţilor de monitorizare din partea societăţii civile şi mass-media din Republica Moldova” arată un grad înalt de încrede în Guvern din partea a doar 23% dintre participanții la studiu. În acelaşi timp, deşi 45 % din participanții la cercetare s-au declarat interesați de activitatea APL , doar 38 % din cetăţeni şi 13% din ONG-urile locale sunt implicate în soluționarea problemelor într-un mod activ.

Soluţia propusă:

Ce? : Încurajarea participării cetăţenilor şi reprezentaţilor-cheie ai societăţii civile în procesul decizional la nivel local.

Cum?: Completarea cadrului legislativ cu privire la participarea publică prin dezvoltarea unui cadru instituţional descentralizat şi a unor recomandări strategice la nivel local. Republica Moldova beneficiază de un cadru legislativ în domeniu, însă există carenţe la nivelul practic de aplicare a acestuia. Dezvoltarea unor Consilii locale de Participare Publică independente ar constitui o soluţie pentru aplicarea practică la nivel local a principiilor participative esenţiale: responsabilitate, transparenţă, incluziune, angajament şi capacitate de reacţie. Principala caracteristică a Consiliilor de Participare Publică este stabilirea unei ponderi echilibrate în cadrul noilor structuri participative ale Administraţiei Publice Locale, a întreprinderilor mici şi mijlocii, a organizaţiilor non-guvernamentale locale şi a cetăţenilor rezidenţi. Construirea unui Consiliu de Participare Publică avînd o reprezentativitate repartizată în mod egal între actorii-cheie ai comunităţii, va creşte gradul de informare, transparenţă, şi încredere în procesele decizionale locale. În aceeaşi măsură, existenţa unei structuri specializate va asigura aplicarea celor mai potrivite metode de implicare a cetăţenilor în procesul decizional, bazat pe o abordare individuală şi în corespondenţă cu nevoile şi oportunităţile locale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *