Sunt salariile mai mari pentru funcționari o soluție pentru a combate corupția?

Sunt salariile mai mari pentru funcționari o soluție pentru a combate corupția?

Una dintre recomandările organizațiilor internaționale specializate în lupta împotriva corupției este mărirea salariilor demnitarilor publici cu funcții de răspundere – judecători, membri ai agențiilor regulatoare etc. Având un venit mai mare, utilitatea marginală a banilor pentru acești funcționari ar trebui să scadă și ei să devină mai puțin interesați în a lua mită. Însă conform […]

Etapele reformării sistemului naţional de asigurare a securităţii și apărării

Etapele reformării sistemului naţional de asigurare a securităţii și apărării

Eficienţa sistemului de asigurare a securităţii și apărării statului este determinată de capacitatea lui de a evalua și ulterior de a acţiona în corespundere cu esenţa, amploarea şi natura riscurilor, ameninţărilor şi agresiunilor, inclusiv celor cu caracter militar, în condiţiile unor cheltuieli minime pe timp de pace. Baza acestui sistem trebuie să o constituie instituțiile […]