Etapele reformării sistemului naţional de asigurare a securităţii și apărării

cropped-Drapel-wide1.jpgEficienţa sistemului de asigurare a securităţii și apărării statului este determinată de capacitatea lui de a evalua și ulterior de a acţiona în corespundere cu esenţa, amploarea şi natura riscurilor, ameninţărilor şi agresiunilor, inclusiv celor cu caracter militar, în condiţiile unor cheltuieli minime pe timp de pace. Baza acestui sistem trebuie să o constituie instituțiile statului, capabile să interacționeze calitativ între ele și cu partenerii de peste hotare, asigurate cu resurse necesare și cu un grad sporit de independență, conduse de profesioniști civili și militari și supuse doar voinței poporului și intereselor acestuia.

Actualmente este strict necesară o reformă complexă a instituțiilor responsabile de securitatea și apărarea Republicii Moldova. Totodată, inițierea unei reforme a sectorului de securitate și apărare fără acordarea unei susțineri politice durabile și care nu este asigurată financiar pe parcursul întregii perioade, așa cum s-a procedat de fiecare dată până acum, va duce la distrugerea întregului sistem de securitate și apărare, care deja este aproape în moarte clinică și la discreditarea pe viitor a oricărei încercări de reformare și eficientizare a domeniului. Această reformă trebuie să fie totalmente diferită de cele ce au avut loc până acum: să fie incluse toate instituțiile cu responsabilități în domeniul de securitate și apărare, să fie planificată și implementată științific, să fie susținută financiar corespunzător așteptărilor și planurilor aprobate și să fie condusă dintr-un singur centru.

În contextul dat, primul pas în planificarea și ulterior succesul unei asemenea reforme trebuie să fie evaluarea strategică detaliată a tuturor instituțiilor sistemului de securitate și apărare, a scopurilor și misiunilor acestora dar și a capabilităților operaționale actuale ce le stau la îndemână pentru implementarea misiunilor sale și racordarea capabilităților instituționale la gama riscurilor, amenințărilor și a agresiunilor în adresa Republicii Moldova. În majoritatea țărilor occidentale această evaluare se numește Analiza Strategică a Apărării (ASA).

Procesul de Analiză Strategică a Apărării este unul vital pentru identificarea corectă a necesităților și planificarea ulterioară a activităților de eficientizare a sistemului de securitate și apărare. În viziunea noastră el trebuie să includă patru etape importante.

Prima etapă – ”Determinarea și evaluarea esenţei, amplorii şi naturii riscurilor, ameninţărilor şi agresiunilor, inclusiv celor cu caracter militar în adresa securității Republicii Moldova”. Documentul final al acestei etape va fi ”Documentul de evaluare a riscurilor, amenințărilor și agresiunilor în adresa securității și apărării Republicii Moldova”. În paralel se va desfășura ”Evaluarea capabilităților actuale a structurilor din sistemul de asigurare a securităţii și apărării statului”. Documentul final al acestei acțiuni va fi ”Lista capabilităților actuale ale structurilor sistemului de asigurare a securităţii și apărării statului”.

Etapa a doua – ”Elaborarea viziunilor politice”. Aceste viziuni vor servi drept îndrumări pentru specialiștii din domeniu pentru elaborarea cadrului legislativ și a planurilor strategice de dezvoltare pe termen mediu și lung.

Etapa a treia – Elaborarea și aprobarea noului cadru legislativ și a cerințelor față de capabilitățile necesare sistemului de securitate și apărare. (Legea cu privire la apărare, Legea cu privire la Serviciul Informație și Inteligențe, Legea cu privire la Planificarea Strategică a apărării, Strategia Securității, Strategia de Apărare și Strategia militară a Republicii Moldova; structura forțelor de apărare, infrastructura necesară, sistemul de comandă și control, dotare tehnică și costuri implicate).

Etapa a patra – Elaborarea planurilor de dezvoltare strategică pe termen mediu și lung a instituțiilor sistemului de asigurare a securităţii și apărării statului.

În Republica Moldova s-a încercat demararea Analizei Strategice a Apărării încă în 2006, însă acest proces a eșuat din lipsa susținerii politice. La moment orice reformă planificată și implementată în orice structură din domeniul securității și apărării Republicii Moldova fără o analiză strategică propusă mai sus va fi sortită eșecului și criza sistemică prin care trec aceste instituții se va aprofunda și mai tare, fapt ce va distruge complet capacitatea Republicii Moldova de a-și garanta securitatea ca stat și de a-și apăra cetățenii săi în fața multiplelor pericole și amenințări prezente în lumea complexă de astăzi. Cu cât mai devreme vom începe să acționăm, cu atât mai repede vom putea să ne sporim securitatea noastră comună.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *