Evaziunea fiscală prin activitatea off-shore : O amenințare permanentă la adresa Republicii Moldova

taxevasionsursa foto: www.revista22.ro

Descrierea problemei : Evaziunea fiscală este o problemă cu care se confruntă toate economiile moderne, atât în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare. Pentru Republica Moldova această problemă este, din păcate, foarte actuală. Existența paradisurilor fiscale și a firmelor off-shore a agravat problema abordării evaziunii fiscale într-o manieră coerentă. În primul rând, din punct de vedere juridic, existența paradisurilor fiscale și a firmelor off-shore este legală. Fiecare stat este în drept să aleagă un regim fiscal și o legislație care au potențialul de a atrage sume mari de bani în jurisdicția lor. În al doilea rând, gestionarea unei firme off-shore care transferă, de exemplu, resurse financiare din Republica Moldova spre un paradis fiscal, este foarte costisitoare, astfel încât în țări mici precum Moldova, există un număr mic de persoane care folosesc asemenea scheme.

În al treilea rând, urmărirea penală – atunci când acesta este posibilă – pentru evaziune fiscală prin utilizarea unei firme off-shore, este complicată nu doar de lipsa resurselor umane competente să înțeleagă problema juridică, dar și de costul unei proceduri penale care include numeroase traduceri, contacte cu firme și autorități străine , deplasări, etc. În ultimul rând, autoritățile din statele care găzduiesc firmele off-shore nu au nici o obligație de a colabora cu autoritățile din Republica Moldova în situația unei solicitări în acest sens.

Soluția propusă: Creșterea capacității de răspuns la problema evaziunii fiscale prin paradisurile fiscale și/sau firmele off-shore.

Metoda propusă: Eradicarea evaziunii fiscale trebuie să fie o prioritate pentru guvernul Republicii Moldova. Câteva acțiuni concrete și imediate pot fi implementate pentru realizarea acestui scop:

1) Creșterea capacității organelor de urmărire penală și a autorităților fiscale în privința abordării eficiente a problemei evaziunii fiscale. Pentru o abordare coerentă și eficientă a problemei enunțate este necesar ca organele competente și societatea civilă să cunoască această problemă. Ministerul Justiției va colecta informațiile existente în Republica Moldova referitor la evaziunea fiscală, inclusiv practica judiciară. Ministerul va organiza o serie de cursuri de formare privind dreptul fiscal, evaziunea fiscală și paradisurile fiscale pentru toți actorii implicați în eradicarea problemei.

2) Semnarea și ratificarea Convenției Multilaterale privind Asistența Administrativă Mutuala în Domeniul Fiscal. Această Convenție internațională este un document important care permite, printre altele, cooperarea cu autoritățile altor state în domeniul fiscal, respectarea drepturilor plătitorilor de impozite și transparentizarea proceselor și schimburilor între statele participante.

3) Stabilirea și dezvoltarea unor relații de lucru cu omologii din România și din alte țări din Uniunea Europeană și Statele Unite, pentru clarificarea bunelor practici în acest domeniu și realizarea unor schimburi de experiență.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *