Reforma sistemului educațional în Republica Moldova – o necesitate urgentă

Credit foto: www.featurepics.com
Credit foto: www.featurepics.com

Guvernul Republicii Moldova s-a angajat într-o serie de reforme ambiţioase în sectorul educaţiei, cu asistenţa Băncii Mondiale, care a inclus o analiză a cheltuielilor publice în domeniu. Ca rezultat, Guvernul a elaborat un Plan de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în acest domeniu. Ministerul Educației, Culturii, Tineretului și Sportului din guvernul de alternativă The Right Government propune un plan bine structurat pentru susținerea reformei sistemului educațional în Republica Moldova. Acest plan se bazează pe:
– Implementarea Codului Educației;
– Atragerea de noi proiecte europene și crearea unui birou permanent de monitorizare a finanțarilor externe;
– Adaptarea la condiții europene a Sistemului Informațional de Management în Educație;
– Participarea activă a Republicii Moldova la Programul Internațional de Evaluare a Elevilor;
– Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii școlilor și dotarea lor conform standardelor calității în vigoare în Uniunea Europeană.

În vederea dezvoltării sistemului educațional, propunem:
• Modernizarea învăţămîntului profesional tehnic în vederea asigurării relevanţei studiilor, angajabilităţii absolvenţilor şi integrarea instituțiilor de învățămînt profesional tehnic în Spațiul European al Educației și formării profesionale prin promovarea principiilor procesului de la Copenhaga;
• Stimularea implicării mediului economic, partenerilor sociali și a comunității civile în educație pentru utilizarea eficientă a expertizei, sincronizarea activităților și optimizarea resurselor;
• Însuşirea calitativă a limbii române a Republicii Moldova în școală, în grădinițe și în societate în general şi promovarea bunei funcţionări a acesteia în comunicarea între cetăţeni;
• Implementarea programului naţional de dezvoltare a educaţiei incluzive şi cultivarea toleranţei şi tratamentului non-discriminator în mediul educaţional şi în societate;
• Consolidarea activității de cercetare în instituțiile de învățămînt superior prin promovarea parteneriatelor dintre universitate-guvern-mediu privat;
• Perfecţionarea cadrului normativ și promovarea formării profesionale pe parcursul întregii vieţi;
• Demararea unui program de granturi pentru ONG-uri în scopul obținerii de suport în implementarea reformelor în educație;
• Inițierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conţinutul educaţional să corespundă cu cerinţele de pe piaţa muncii şi ale societăţii digitale;
• Dezvoltarea unui program național pentru educația extracurriculară orientată spre realizarea funcției de dezvoltare a vocației, creativității și spiritului antreprenorial;
• Promovarea digitalizării în sistemul educațional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *