Introducerea votului electronic în Republica Moldova

Introducerea votului electronic în Republica Moldova

Implementarea graduală a registrului electronic al alegătorilor în Republica Moldova a fost demarată încă în anul 2009 și în mod teoretic, trebuia să fie complet realizată încă la ultimul scrutin național (alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014). Dar ce este de fapt acest registru electronic al alegătorilor? În principiu, este doar un sistem electronic de […]

Reforma sistemului educațional în Republica Moldova – o necesitate urgentă

Reforma sistemului educațional în Republica Moldova – o necesitate urgentă

Guvernul Republicii Moldova s-a angajat într-o serie de reforme ambiţioase în sectorul educaţiei, cu asistenţa Băncii Mondiale, care a inclus o analiză a cheltuielilor publice în domeniu. Ca rezultat, Guvernul a elaborat un Plan de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în acest domeniu. Ministerul Educației, Culturii, Tineretului și Sportului din guvernul de alternativă The Right […]

Reforma Poliţiei Naţionale

Reforma Poliţiei Naţionale

  Bazele Poliţiei Naţionale în Republica Moldova au fost puse în perioada sovietică. Dificultăţile pe care le întâmpină astăzi poliţia îşi găsesc originea anume în procesul de atragere a resurselor umane, moştenit în mare parte din perioada URSS. De-a lungul timpului poliţia a fost percepută ca şi un instrument de represiune, folosit fie de politicieni […]

MODERNIZAREA CĂILOR FERATE ALE MOLDOVEI – UN PAS SIGUR SPRE UNIRE

MODERNIZAREA CĂILOR FERATE ALE MOLDOVEI – UN PAS SIGUR SPRE UNIRE

Modernizarea și dezvoltarea rețelei naționale de cale ferată și al transportului feroviar în general va deveni o prioritate pentru guvernul de la Chișinău. În prezent, situația în domeniul infrastructurii și al transportului feroviar este una dezastruoasă. Cu excepția construcției tronsoanelor Revaca-Căinari în 2005 și Cahul-Giurgiulești în 2008 (însă în continuare afectat de diferite probleme și […]

Evaziunea fiscală prin activitatea off-shore : O amenințare permanentă la adresa Republicii Moldova

Evaziunea fiscală prin activitatea off-shore : O amenințare permanentă la adresa Republicii Moldova

sursa foto: www.revista22.ro Descrierea problemei : Evaziunea fiscală este o problemă cu care se confruntă toate economiile moderne, atât în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare. Pentru Republica Moldova această problemă este, din păcate, foarte actuală. Existența paradisurilor fiscale și a firmelor off-shore a agravat problema abordării evaziunii fiscale într-o manieră […]

Etapele reformării sistemului naţional de asigurare a securităţii și apărării

Etapele reformării sistemului naţional de asigurare a securităţii și apărării

Eficienţa sistemului de asigurare a securităţii și apărării statului este determinată de capacitatea lui de a evalua și ulterior de a acţiona în corespundere cu esenţa, amploarea şi natura riscurilor, ameninţărilor şi agresiunilor, inclusiv celor cu caracter militar, în condiţiile unor cheltuieli minime pe timp de pace. Baza acestui sistem trebuie să o constituie instituțiile […]

Metode de încurajare a participării active a cetățenilor în procesul decizional

Metode de încurajare a participării active a cetățenilor în procesul decizional

   Descrierea problemei: Participarea în cadrul procesului decizional presupune implicarea în actul de guvernare (inclusiv alegeri şi acte decizionale locale şi naţionale), la activitățile societății civile și la responsabilitatea față de comunitate și față de alți cetățeni. Participarea cetăţenilor reprezintă astfel una dintre cele mai însemnate resurse, un instrument important în activităţile de dezvoltare socio-economică […]

Branșarea Republicii Moldova la sistemul energetic al României

Branșarea Republicii Moldova la sistemul energetic al României

Reunificarea politică a Republicii Moldova cu România este imposibil de realizat dacă Republica Moldova își păstrează dependența de resursele energetice importate din Rusia, precum gazul natural – de care este dependentă în proporție de 100%. În plus față de dependența de gazul rusesc, datorită activității păguboase pentru interesul național al guvernărilor din Republica Moldova, indiferent […]

O propunere de integrare a măsurilor de adaptare locală la schimbările climatice

O propunere de integrare a măsurilor de adaptare locală la schimbările climatice

Sursa foto: green-report.ro

Problema:

R.Moldova este o țară care va avea foarte mult de suferit de pe urma consecințelor schimbărilor climatice. Cel mai vulnerabil sector al economiei la schimbările climatice este agricultura. Creşterea temperaturii va duce şi la reducerea considerabilă a resurselor acvatice. Schimbările climatice vor influenţa şi sănătatea populaţiei Republicii Moldova, factori principali fiind înrăutăţirea calităţii şi disponibilității apei potabile, malnutriția, creşterea temperaturilor medii şi absolute vara, ş.a.

Transpunerea Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbări Climatice la nivel local ridică numeroase probleme din cauza lipsei mecanismelor clare de punere în practică a prevederilor acesteia, inclusiv lipsa planurilor de acțiune la nivel local. Cum prioritizăm și sincronizăm numeroasele acțiuni ce se impun în diferite sectoare (e.g. sănătatea populației, agricultură, protecșia mediului, dezvoltare economică locală,etc.)? Cum eficientizăm costurile? Cum evităm dublarea eforturilor și suprapunerea responsabilităților dintre diferite instituții și organizații? Acestea sunt doar câteva întrebări care însă necesită un răspuns clar și măsuri prompte. Read more about O propunere de integrare a măsurilor de adaptare locală la schimbările climatice