Dan Nicu

Ministerul pentru Reunificarea cu România, al Afacerilor Externe și al Diasporei

Dan Nicu s-a născut pe 10 ianuarie 1989, în Ţaul, raionul Donduşeni. A absolvit liceul „Ion Creangă” din Chişinău, facultatea de ştiinţe politice a SNSPA Bucureşti, a urmat un masterat în teorie şi analiză politică la aceeaşi universitate, iar acum este doctorand în sociologie politică la şcoala doctorală din cadrul SNSPA. A publicat următoarele volume: „Copiii vitregi ai istoriei sau Se caută o revoluţie pentru Basarabia” (Ed. Prut Internaţional, 2008, colecţia „La Steaua” – manuscris câştigător al concursului omonim al Uniunii Scriitorilor din Moldova), „Moldovenii în tranziţie – între trecut şi viitor” (Ed. „Focus”, 2013). Membru fondator al Partidului DREAPTA.

Ministerul pentru Reunificarea cu România, al Afacerilor Externe și al Diasporei are misiunea de a elabora şi descrie punerea în aplicare a politicilor specifice de armonizare a realităţilor politice, instituţionale, sociale, economice şi culturale între Republica Moldova şi România, în pregătirea reunificării naţiunii române într-un singur stat. Ministerul Reunificării va avea în atenţia sa toate domeniile cu relevanţă pentru subiectul reunificării, începând cu integrarea energetică şi terminând cu administraţia publică. Ministerul Reunificării va propune soluţii pentru accelerarea procesului de integrare a Republicii Moldova cu România, situaţie de natură să creeze terenul potrivit pentru unificarea deplină a celor două state. În domeniul Afacerilor Externe și al Diasporei, Ministerul își propune cîteva scopuri majore: – În primul rînd, accelerarea procesului de integrare europeană, prin promovarea Republicii Moldova ca partener hotărît și de valoare pentru Uniune. În acest sens, susținem o politică externă bazată pe expertiză tehnică si coerență. – În al doilea rînd, promovarea unor relații de bună vecinătate cu partenerii noștri. Vom insista asupra unor relații strategice de susținere reciprocă a parcursului pro-european cu Ucraina, și o apropiere continuă de România. – În al treilea rînd, susținem o politică comercială capabilă să atragă investiții si să mărească capacitatea de export a Republicii Moldova. – În domeniul Diasporei, vor fi inițiate și promovate o serie de reforme pentru a favoriza o mai bună integrare a emigranților originari din Republica Moldova în țările-gazda, orientarea contribuției migranților la dezvoltarea durabilă a țării de origine și combaterea efectelor nefaste ale emigrației masive din ultimele două decenii.