Iulian Gramațki

Iulian Gramatki

Ministerul Economiei, Finanțelor și Comerțului

Iulian Gramațki s-a născut pe 22 mai 1992 la Chișinău, în familia fizicienilor Valeriu Gramațki și a Silviei Ursache (Ulterior devenită scriitoare și editor de carte pentru copii). A studiat la liceul „Prometeu”. Pe parcursul anilor de liceu, a luat numeroase premii la olimpiade și concursuri internaționale de matematică, și la olimpiade republicane de matematică, informatică, fizică, chimie și limba engleză. A urmat studiile de licență în Madrid, Spania, la filiala universității americane Saint Louis University, cu specializare majoră în administrare de afaceri și specializare minoră în științe politice. Le-a absolvit cu onorurile „Summa cum laude”, având cel mai bun rezultat din promoție. La vârsta de 21 de ani, a început doctoratul în economie în cadrul universității Goethe din Frankfurt pe Main. În 2015 a obținut diploma de master în economie cantitativă la aceeași instituție. A fost laureat al premiilor oferite la Gala Studenților Originari din Republica Moldova și al diplomei de excelență a Academiei de Științe a Moldovei.

Este un participant activ la mișcarea unionistă din anul 2009. Contribuie la consolidarea activității organizațiilor unioniste în diaspora, dar și la Chișinău. Administrează blogurile iuliangramatki.romanism.ro și vox.publika.md/author/iulian-gramatki din 2013.

 

Ministerul Economiei, Finanțelor și Comerțului va analiza activitatea guvernului în domeniul politicilor economice naționale și internaționale, precum și cel al politicilor bugetar-fiscale. Va veni cu propuneri și soluții de armonizare a cadrului legislativ din Republica Moldova cu acquis-ul european și implementare practică a acquis-ului, pentru a crea un climat favorabil dezvoltării activității economice locale, dar și atragerii investițiilor străine directe. Va identifica problemele instituționale și birocratice care împiedică activitatea economică, va monitoriza corupția și transparența informațională în sfera economică a Republicii Moldova.