Mihaela Onofraş

mihaela onofrasMinisterul Coeziunii Sociale, Egalității în Drepturi și Participării Comunitare

Mihaela Onofraş este născută la Sîngerei la 2 februarie 1992. Absolventă a Academiei de Studii Economice din Republica Moldova, specialitatea Merceologie şi Comerţ. Momentan, masterandă în cadrul programului internaţional „Erasmus Mundus Master în Dezvoltare Teritorială de Durată” la Universitatea Panthéon – Sorbonne Paris 1. Începînd cu anul 2010 a contribuit la dezvoltarea societăţii civile fiind parte a Institutului de Instuire în Dezvoltare « MilleniuM » în calitate de coordonator de proiecte şi trainer pentru proiectele programului « Erasmus + ». Expertiza legată de educaţia non-formală este completată de cunoştinţele şi experinţa de muncă în domeniul dezvoltării socio-economice locale acumulate în cadrul Programului Parteneriatului Estic de Cooperare Teritorială (Eastern Partnership Territorial Cooperation – EaPTC) al Comisiei Europene. Mihaela este o personă optimistă, fiind sigură că societatea în care trăim la momentul actual ar putea progresa dacă am aborda o strategie participativă bazată pe principiile dezvoltării durabile. Neafiliată politic.

Ministerul Coeziunii Sociale, Egalităţii în Drepturi şi Participării Comunitare vine să contribuie la dezvoltarea societăţii Republicii Moldova prin promovarea unei guvernări stabile şi eficiente, bazată pe responsabilitate comunitară. Rolul ministerului este de a oferi un cadru legal şi mecanisme de participare publică, implicare civică şi distribuirea resurselor conform principiului egalităţii în drepturi. Direcţiile cheie de acţiune includ: stimularea interesului cetăţenilor şi încurajarea participării la decizia publică; consolidarea relaţiilor dintre sectorul guvernamental, neguvernamental şi privat cu privire la deciziile publice; dezvoltarea unui cadru legislativ şi instituţional care ar stimula actorii cheie de a crea un mediu participativ, de a aplica regulile democraţiei şi a bunei guvernări în cadrul comunităţii locale şi de a monitoriza şi evalua procesul de aplicare al legislaţiei; promovarea principiului egalităţii de şanse ca drept fundamental, o valoare comună şi o condiţie absolut necesară pentru dezvoltarea durabilă a societăţii, încadrarea acestui element în sectoarele cheie de dezvoltare socio-economică; promovarea incluziunii sociale prin construirea solidarităţii între şi în cadrul generaţiilor, între grupurile etnice, culturale, religioase minoritare şi majoritare prezente, şi crearea unui cadru sigur de activitate care ar permite păstrarea integrităţii şi bunăstării individuale.