Ghenadie Boțoc

ghenadie botocVice-Ministru al Coeziunii Sociale, Egalității în Drepturi și Participării Comunitare

Ghenadie Boțoc s-a născut la 19 decembrie 1973 în satul Vărăncău, raionul Soroca. A studiat la școala din satul Nimereuca, raionul Soroca. A urmat studiile la Colegiul de Medicina din Chișinău. După finalizarea studiilor a lucrat la Spitalul de Urgență din Chișinău. Are o vastă experiență în sectoarele social, socio-asistențial, sanitar și în domeniul securității și sănătății în muncă. A activat mai mulți ani în funcție de director de azil de bătrâni în Italia. În prezent locuiește în Germania. Urmărește procesele și viața politică din Republica Moldova. Este un participant activ la activitățile diasporei. Vorbește trei limbi străine – italiana, germana și rusa. Este membru al Partidului Dreapta.

Ministerul Coeziunii Sociale, Egalităţii în Drepturi şi Participării Comunitare vine să contribuie la dezvoltarea societăţii Republicii Moldova prin promovarea unei guvernări stabile şi eficiente, bazată pe responsabilitate comunitară. Rolul ministerului este de a oferi un cadru legal şi mecanisme de participare publică, implicare civică şi distribuirea resurselor conform principiului egalităţii în drepturi. Direcţiile cheie de acţiune includ: stimularea interesului cetăţenilor şi încurajarea participării la decizia publică; consolidarea relaţiilor dintre sectorul guvernamental, neguvernamental şi privat cu privire la deciziile publice; dezvoltarea unui cadru legislativ şi instituţional care ar stimula actorii cheie de a crea un mediu participativ, de a aplica regulile democraţiei şi a bunei guvernări în cadrul comunităţii locale şi de a monitoriza şi evalua procesul de aplicare al legislaţiei; promovarea principiului egalităţii de şanse ca drept fundamental, o valoare comună şi o condiţie absolut necesară pentru dezvoltarea durabilă a societăţii, încadrarea acestui element în sectoarele cheie de dezvoltare socio-economică; promovarea incluziunii sociale prin construirea solidarităţii între şi în cadrul generaţiilor, între grupurile etnice, culturale, religioase minoritare şi majoritare prezente, şi crearea unui cadru sigur de activitate care ar permite păstrarea integrităţii şi bunăstării individuale.